Instellingen

30


Aan Gideon

zijn zeventig zonen geworden
die zijn voortgekomen uit zijn heup;
want vele vrouwen zijn de zijne geworden.