Instellingen

1


De Ene zegt tot Samuël:

tot wanneer blijf je om Saul rouwen?-
ik heb hem verworpen
om over Israël koning te zijn!-
vul je hoorn met olijfolie
en ga heen:
   ik zend je tot Jesse de Betlehemiet,

want ik heb bij zijn zonen
   voor mij een koning gezien!

2


Dan zegt Samuël: hoé kan ik gaan?-

Saul zal ervan horen en mij ombrengen!
••
De Ene zegt:
je moet aan je hand een runderkalf meenemen
en zeggen:
om dit te offeren aan de Ene
   ben ik gekomen!-

3


je moet Jesse bij het offermaal roepen,-

en zelf zal ik
je laten weten wat je moet doen;
zalven zul je voor mij
degene van wie ik het tot je zeg!

4


Dan doet Samuël

wat de Ene heeft gesproken
en komt hij aan in Betlehem;
huiverend
gaan de oudsten van de stad hem tegemoet,
en zeggen: betekent je komst vrede?

5


Hij zegt: vrede!,

om te offeren aan de Ene ben ik gekomen;
heiligt u
en komt met mij bij het offermaal!
Hij laat Jesse en zijn zonen zich heiligen
en roept hen tot het offermaal.

6


En het geschiedt bij hun komst

dat hij Eliav aanziet,-
en zegt:
vast is hier tegenover de Ene zijn gezalfde!

7


Maar de Ene zegt tot Samuël:

verkijk je niet op zijn aanzien
   en de hoogte van zijn gestalte,
   want hem heb ik verworpen!-

want het gaat niet om wat de mens ziet,
want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Ene ziet het hart aan!

8


Dan roept Jesse Avinadav,-

en laat hem voorbijkomen
   voor Samuëls aanschijn;

maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

9


Dan laat Jesse Sjama voorbijkomen,

maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

10


Zo laat Jesse
   zeven zonen van hem voorbijkomen
   voor Samuëls aanschijn;

en Samuël zegt tot Jesse:
al dezen heeft de Ene niet gekozen!

11


Dan zegt Samuël tot Jesse:
   zijn alle jongens geweest?

En hij zegt: de kleinste is nog overgebleven,
zie, die is herder bij het wolvee!
Samuël zegt tot Jesse:
   zend bericht en haal hem!-

want we zullen niet rond zijn
   voordat hij hier is gekomen!

12


Hij zendt bericht en laat hem komen;
   hij is rossig,

daarbij mooi van ogen en goed om te zien;

en de Ene zegt: sta op, zalf hem,
   want deze is het!

13


Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie

en zalft hem in de kring van zijn broeders;
de Geest van de Ene grijpt David aan
vanaf die dag en opwaarts;
Samuël staat op
en gaat terug naar Rama.
••