Instellingen

10


ik stond bij hem stil en bracht hem ter dood,

want ik wist
dat hij niet meer zou leven
   nadat hij gevallen was;

ik nam
de wijdingskrans
   die hij op zijn hoofd had mee,

en ook de vlechtband
   die hij om zijn arm had,

en doe ze nu komen tot mijn heer: ziehier!