Instellingen

13


Dan zegt David tot Natan:

ik heb gezondigd tegen de Ene!
••
Natan zegt tot David:
ook al heeft de Ene
   je zonde voorbij laten gaan
   zodat je niet sterft,

14


toch zal,

omdat je de Ene smadelijk hebt gesmaad
met dit woord,
de zoon die jou gebaard is,
   de dood sterven!