Instellingen

7


Dan zegt Natan tot David:
   gij zijt die man!-

zo heeft gezegd de Ene, Israëls God:
ik
heb jou gezalfd tot koning over Israël
en ik heb je gered uit de hand van Saul;

8


ik gaf aan jou het huis van je heer

en de vrouwen van je heer in je schoot,
en ik gaf aan jou
het huis van Israël en Juda;
en als het te weinig was
voegde ik er voor jou
   nog dit en dat aan toe;

9


waarom heb je het woord van de Ene
   veracht

door te doen wat kwaad is in zijn ogen?-
Oeria de Chitiet
   heb je geslagen met het zwaard

om zijn vrouw
voor jezelf tot vrouw te nemen!-
hem heb je omgebracht
door het zwaard van de zonen van Amon!-

10


en nu

zal het zwaard niet van je huis wijken
   tot in eeuwigheid,-

daarom dat je mij hebt veracht
en de vrouw van Oeria de Chitiet
hebt genomen
om jou tot vrouw te worden;
••

11


zo heeft gezegd de Ene:

zie, ik doe over je opstaan
   kwaad vanuit je eigen huis!-

ik zal jouw vrouwen wegnemen
   voor je ogen

en geven aan je metgezel;
neerliggen zal hij met je vrouwen
voor de ogen van deze zon!-

12


want jij hebt dit in het verborgene gedaan,-

maar ik
zal dit woord doen
tegenover heel Israël en tegenover de zon!
••

13


Dan zegt David tot Natan:

ik heb gezondigd tegen de Ene!
••
Natan zegt tot David:
ook al heeft de Ene
   je zonde voorbij laten gaan
   zodat je niet sterft,