Instellingen

7


Dan zegt Natan tot David:
   gij zijt die man!-

zo heeft gezegd de Ene, Israëls God:
ik
heb jou gezalfd tot koning over Israël
en ik heb je gered uit de hand van Saul;