Instellingen

1


Als David

een stukje voorbij de top
is verdergetrokken,
ziedaar Tsiva,
   de hulpjongen van Mefibosjet
   die hem tegemoet komt,-

met een toom gezadelde ezels
en op hen tweehonderd stuks brood,
   honderd rozijnenkoeken,
   honderd stuks fruit
   en een zak wijn.