Instellingen

1


Als David

een stukje voorbij de top
is verdergetrokken,
ziedaar Tsiva,
   de hulpjongen van Mefibosjet
   die hem tegemoet komt,-

met een toom gezadelde ezels
en op hen tweehonderd stuks brood,
   honderd rozijnenkoeken,
   honderd stuks fruit
   en een zak wijn.

2


De koning zegt tot Tsiva:
   wat wil je met dit alles?-

en Tsiva zegt:
   de ezels zijn voor het huis des konings
   om op te rijden,

het brood en het fruit
   zijn voor de jongens om te eten

en de wijn
is om te drinken voor wie uitgeput raakt
   in de woestijn!

3


Dan zegt de koning:

en waar is de zoon van je heer Saul?
En Tsiva zegt tot de koning:
zie, die zetelt in Jeruzalem,
want, heeft hij gezegd,
heden
brengen zij van het huis van Israƫl
   tot mij terug

de koningsheerschappij van mijn vader!

4


De koning zegt tot Tsiva:

zie, voor jou
is alles wat van Mefibosjet was!
Tsiva zegt: ik heb mij neergeworpen,-
moge ik genade vinden
   in jouw ogen, mijn heer de koning!