Instellingen

15


Absalom

en heel de manschap, al Israëls mannen,
zijn in Jeruzalem aangekomen,-
en Achitofel met hem.

16


En het geschiedt:

zodra
Choesjai de Arkiet, metgezel van David,
   bij Absalom
   is aangekomen,-

zegt Choesjai tot Absalom:
leve de koning, leve de koning!

17


Maar Absalom zegt tot Choesjai:

is dit je vriendschap met je metgezel?-
waarom ben je niet meegegaan
   met je metgezel?

18


Dan zegt Choesjai tot Absalom:

nee,
want die gekozen is door de Ene,
   door deze manschap
   en heel Israëls manvolk,-

van hem wil ik zijn en bij hem zal ik zetelen!-

19


en ten tweede male zeg ik:

aan wie zal ik dienstbaar zijn?-
is het niet aan het aanschijn van zijn zoon?-
zoals ik dienstbaar ben geweest
aan het aanschijn van je vader,
zo wil ik er zijn voor jouw aanschijn!