Instellingen

27


En het geschiedt

als David is aangekomen in Machanajim:
Sjovi, zoon van Nachasj,
   uit Raba van de zonen van Amon,

Machier, zoon van Amiƫl uit Lo Devar
en Barzilai de Gileadiet uit Rogeliem,-