Instellingen

4


De koning zegt tot hen:

wat goed is in uw ogen, dat zal ik doen!,
en de koning blijft staan
   op een handbreedte van de poort

terwijl allen van de manschap
   zijn uitgetrokken

in honderdtallen en in duizendtallen.

5


De koning gebiedt

Joab, Avisjai en Itai, en zegt:
doet voor mij voorzichtig met de jongen,
   met Absalom!-

en allen van de manschap
   hebben het gehoord

toen de koning alle oversten gebood
   ter zake van Absalom.

6


De manschap trekt uit te velde,
   Israël tegemoet;

de oorlog geschiedt in het woud van Efraïm.

7


Daar worden ze neergestoten,
   Israëls manschap,

voor het aanschijn van Davids dienaren;
zo wordt het daar
een grote neerstoting op die dag:
   twintigduizend man,

8


en woedt daar de oorlog
   verspreid over het aanschijn
   van heel het land;

het woud verteert er meer bij de manschap
dan het zwaard er op die dag heeft verteerd.

9


Absalom ontmoet

het aanschijn van Davids dienaren,-
terwijl Absalom
rijdt op het muildier;
als het muildier aankomt
onder de dichte takken van de grote godseik
   raakt zijn hoofdhaar vast in de godseik

en komt hij te hangen tussen hemel en aarde:
het muildier onder hem is verdergelopen.

10


Eén man ziet dat en meldt het aan Joab;

hij zegt:
zie, ik heb Absalom gezien,
opgehangen in de godseik!

11


Joab zegt

tot de man die het hem meldt:
ziedaar, jij hebt hem gezien,-
waarom heb je hem niet ter aarde geslagen?,
aan mij was het dan geweest
om je tien stuks zilver te geven
en één gordel!

12


Maar de man zegt tot Joab:

al mag op mijn handpalmen
   duizend stuks zilver wegen,

ik steek mijn hand niet uit
   tegen de zoon van de koning;

want voor onze eigen oren heeft de koning
jou, Avisjai en Itai
   een gebod gegeven en gezegd:

waakt voor mij
over de jongen, over Absalom!-

13


en: had ik leugenachtig
   met zijn ziel gehandeld,

geen woord blijft voor de koning verborgen,-
en jij zou je tegenover (mij) opstellen!

14


Maar Joab zegt:

dat niet; maar moet ik blijven wachten
   op je verschijning?-

en hij neemt drie spiesen in zijn vuist
en stoot die in Absaloms hart,
die nog leeft, daar in het hart van de eik.

15


Tien jongens omringen hem,

dragers van de spullen van Joab,-
ze slaan Absalom neer
   en brengen hem ter dood.

16


Joab geeft een stoot op de ramshoorn

dat de manschap kan terugkeren
van het achtervolgen van Israël,-
want Joab heeft de manschap willen sparen.

17


Ze nemen Absalom op,

werpen hem in het woud de grote groeve in
en plaatsen bovenop hem
   een zeer grote hoop stenen;

allen van Israël
zijn weggevlucht, ieder naar zijn tent.
••

18


Absalom heeft het ondernomen

om bij zijn leven voor zichzelf
   de standsteen op te stellen

die in het Koningsdal staat,
want, heeft hij gezegd, ik heb geen zoon
om mijn naam in gedachtenis te houden!-
hij heeft de standsteen
   naar zijn naam genoemd,

en zij wordt genoemd ‘Hand van Absalom’
tot op deze dag.
••

19


Achimaäts, zoon van Tsadok heeft al gezegd:

moge ik toch heensnellen
en de koning verblijden met de boodschap,-
dat de Ene hem recht verschaft heeft
   uit de hand van zijn vijanden!

20


Maar Joab zegt tot hem:

jij bent vandaag
   geen man van blijde boodschap,

blijde boodschap moet je brengen
   op een andere dag;

op deze dag
   kun je geen blijde boodschap brengen

nu het zo is
dat de zoon van de koning dood is!

21


Dan zegt Joab tot de Koesjiet:

ga heen,
   meld aan de koning wat je hebt gezien!

De Koesjiet buigt zich neer voor Joab
   en snelt heen.

22


Maar Achimaäts, zoon van Tsadok,
   houdt aan
   en zegt nogmaals tot Joab:

geschiede wat er wil,
moge toch ook ik heensnellen,
   achter de Koesjiet aan!

Joab zegt:
waarom is dit,
dat jij daarheen wilt snellen, mijn zoon?-
er is bij jou geen blijde boodschap te vinden!

23


‘Geschiede wat er wil, ik snel toch daarheen!’

Dan zegt hij tot hem: snel daarheen!-
en Achimaäts snelt de weg naar de Streek op
en loopt de Koesjiet voorbij.

24


David zit tussen de twee poorten;

de spieder gaat naar het dak van de poort,
   de muur op,

heft zijn ogen op en ziet uit,
en ziedaar een man die aan komt snellen,
   alleen.

25


De spieder roept
   en meldt het aan de koning;

de koning zegt:
als hij alleen is,
   is er een blijde boodschap in zijn mond!

Terwijl hij voortgaat
   en gaandeweg naderbij komt,

26


ziet de spieder een andere man toesnellen,

en de spieder roept het de poort in
en zegt:
ziedaar een (andere) man
   die aan komt snellen, alleen!

De koning zegt:
   ook hij brengt mij een blijde boodschap!

27


De spieder zegt:

ik zie het toesnellen van de eerste
als het toesnellen van Achimaäts,
   zoon van Tsadok!,

en de koning zegt: dat is een goed man,
voor een goede boodschap komt hij aan!

28


Achimaäts nadert,

zegt tot de koning ‘vrede!’
en buigt zich neer voor de koning
   met zijn neusgaten
   ter aarde;

••
hij zegt:
gezegend zij de Ene, je God,
die de mannen heeft ingesloten
die hun hand hadden opgeheven
   tegen mijn heer, de koning!

29


Maar de koning zegt:

is het vrede voor de jongen, voor Absalom,-

vader van vrede?

Achimaäts zegt:
ik zag het grote gewoel
   toen ’s konings dienaar Joab
   je dienaar heenzond,

maar ik weet niet wat er was!

30


De koning zegt:

draai je om, posteer je hier!,
en hij draait zich om en blijft daar staan.

31


Zie, daar komt de Koesjiet aan;

de Koesjiet zegt:
een blijde boodschap ontvangt mijn heer
   de koning,

want heden heeft de Ene je recht verschaft
weg uit de hand van allen
   die tegen je zijn opgestaan!

••

32


Maar de koning zegt tot de Koesjiet:

is het vrede voor de jongen, voor Absalom,-
   vader van vrede?,

en de Koesjiet zegt:
worden als die jongen
   de vijanden van mijn heer de koning

en allen die tegen jou zijn opgestaan
   ten kwade!

••