Instellingen

1


De koning is geschokt* In veel vertalingen begint hoofdstuk 19 in vers 2.;

hij klimt op naar de opkamer
van de poort en weent;
en zo heeft hij gezegd
   terwijl hij heen en weer liep:

mijn zoon Absalom, mijn zoon,
   mijn zoon Absalom!,

wie gunt het mij dat ik sterf in jouw plaats?,
Absalom mijn zoon, mijn zoon!