Instellingen

10


Dan neemt Ritspa, de dochter van Aja,
   de rouwzak
   en spreidt die voor zich uit over de rots,
   vanaf de aanvang van de oogst

totdat vanuit de hemel
   water over hen zou worden uitgegoten;

ze heeft het gevogelte des hemels
   geen kans gegeven
   overdag zich op hen neer te laten

noch het wild van het veld des nachts.