Instellingen

22:12 Samuël


David spreekt tot de Ene

de woorden van deze zang,-
ten dage dat de Ene hem
   redt uit de greep van
   al zijn vijanden, uit de greep van Saul.

22:22 Samuël


Hij zegt:
   Ene, mijn steenrots en mijn bastion,

voor mij die maakt dat ik ontkom!

22:32 Samuël


Mijn God, mijn rots, bij hem vind ik toevlucht;

mijn schild,
de hoorn die mij redt,
mijn hoge burcht, mijn toevlucht,
mijn redding,-
van geweld red je mij!

22:42 Samuël


Geloofd zij hij!- ik roep de Ene,-

en van mijn vijanden word ik gered.

22:52 Samuël


Want mij omvingen brekende golven
   vol dood,-

belials-beken vielen over mij heen.

22:62 Samuël


Banden der hel hadden mij omringd,-

worgstrikken des doods traden mij tegen.

22:72 Samuël


In dit nauw riep ik de Ene aan,

ik riep tot mijn God;
hij hoorde uit zijn troonhal mijn stem
en mijn kreet om hulp in zijn oren.

22:82 Samuël


Toen schokte en schudde de aarde,

de grondslagen der hemelen sidderden,-
en schokten, want het was in hem ontbrand.

22:92 Samuël


Rook steeg op uit zijn neus,

een vuur uit zijn mond vrat om zich heen;
gloeiende kolen brandden van daaruit.

22:102 Samuël


Hij neigde de hemel en daalde neer;

een wolkenzwerk onder zijn voeten.

22:112 Samuël


Hij reed op een cheroev en vloog;

liet zich zien op de vleugels van de wind.

22:122 Samuël


Hij stelde duisternis rondom zich;
   als loofhutten,-

duistere wateren, een dichte massa wolken.

22:132 Samuël


Uit de lichtglans tegenover hem:

brandden gloeiende kolen vuur.

22:142 Samuël


Vanuit de hemelen
   liet de Ene het donderen,-

de Hoogste gaf zijn stem.

22:152 Samuël


Hij schoot pijlen af
   en wist hen te verspreiden,-

slingerde een bliksem
   en bracht hen in de war.

22:162 Samuël


Zichtbaar werden de beddingen der zee,

bloot lagen de grondslagen der wereld;
door het schelden van de Ene,
door het snuiven van de geestesadem
   van zijn neus.

22:172 Samuël


Hij reikte van omhoog en nam mij mee,-

hij trok mij uit het wilde water,

22:182 Samuël


ontrukte mij aan mijn vijand zo sterk,-

aan mijn haters,
al waren zij steviger dan ik.

22:192 Samuël


Zij traden mij tegen
   op de dag van mijn rampspoed,-

maar toen werd de Ene mij een stut.

22:202 Samuël


Hij leidde mij uit in de ruimte,-

hij schonk mij vrijheid,
   want in mij had hij behagen.

22:212 Samuël


Mij vergold de Ene naar mijn oprechtheid,-

naar de reinheid van mijn handen
   gaf hij mij terug.

22:222 Samuël


Omdat ik heb bewaakt
   de wegen van de Ene,-

en geen booswicht ben geweest,
   los van mijn God.

22:232 Samuël


Want al zijn rechtsregels staan voor mij,-

en zijn wetten, ik zal daarvan niet wijken.

22:242 Samuël


Volkomen wil ik horen bij hem,-

en worden bewaard
   voor onrecht van mijn kant.

22:252 Samuël


De Ene gaf mij terug
   naar mijn oprechtheid,-

naar mijn reinheid, hem voor ogen.

22:262 Samuël


Met een vriend sluit gij vriendschap,-

met een kerel volmaakt zijt gij volmaakt.

22:272 Samuël


Met een zuivere betoont gij u zuiver,-

en met een draaier slingert gij ook.

22:282 Samuël


Want een gemeenschap gebogen redt gij uit,-

en uw ogen zijn tegen de hovaardigen
   die gij vernedert.

22:292 Samuël


Want gij zijt mijn lamp, o Ene,-

de Ene klaart mijn duisternis op.

22:302 Samuël


Want met u overloop ik een bende,-

met mijn God spring ik over een muur.