Instellingen

24


De koning zegt tot Arauna:

nee, want kopen wil ik het van jou,
   kopen voor de prijs,

ik zal voor de Ene, mijn God,
   geen opgangsgaven
   doen opgaan om niet!

Zo koopt David de dorsvloer
   en het rundvee

voor zilver, vijftig sikkels.