Instellingen

31


Dan zegt David tot Joab
   en tot heel de manschap die bij hem is:

scheurt uw gewaden
   en omgordt u met zakken,

en gaat weeklagend
   voor het aanschijn van Abner uit,

terwijl koning David
voortgaat achter de baar!