Instellingen

6


Dan gaat de koning met zijn mannen
   naar Jeruzalem,

op de Jeboesiet af,
   de ingezetene van het land;

die zegt tot David, hij zegt:
   je komt hier niet binnen,

zelfs blinden en lammen
   zullen je tegenhouden!-
   om te zeggen:

David komt hier niet binnen!

7


Maar David bezet de burcht Sion,-

dat is de Davidsstad.

8


David zegt op die dag:

al wie een Jeboesiet verslaan wil
   moet hem raken in de waterstraal!-

lammen en blinden
háát Davids ziel!
En daarom zeggen ze:
blind en lam
komt men het huis niet in!

9


David gaat zetelen in de bergveste

en roept tot haar uit: Davidsstad!
Dan bouwt David (een muur) rondom,
vanaf het Milo op het huis aan.