Instellingen

16


Maar het geschiedt: als de ark van de Ene

aankomt in de Davidsstad
heeft Sauls dochter Michal
   uitzicht door het venster

en ziet zij koning David springen
   en ronddansen
   voor het aanschijn van de Ene,

en zij veracht hem met heel haar hart.