Instellingen

18


Dan komt koning David binnen

en zet zich neer
   voor het aanschijn van de Ene;

hij zegt:
wie ben ik,
Heer-over-mij, Ene, en wat is mijn huis,
dat ge mij tot hiertoe hebt doen komen?-