Instellingen

15


Als David koning is over heel Israël,-

wordt David
een dader van recht en gerechtigheid
   voor heel zijn gemeenschap.

16


Joab, zoon van Tseroeja
   gaat over de strijdschaar;

Jehosjafat, zoon van Achiloed,
   is herinneraar.

17


Tsadok, zoon van Achitoev, en Achimelech,
   zoon van Abjatar, zijn priesters;

Seraja is schrijver.

18


Benajahoe, zoon van Jehojada,

gaat over de Kreti en de Pleti;
en Davids zonen zijn ook priesters geworden.