Instellingen

10


dienen zul jij voor hem de –rode– grond,

jijzelf, je zonen en je dienaars,
   en de opbrengst

zal voor het huis van je heer
het brood zijn dat zij eten,
maar Mefibosjet, de kleinzoon van je heer,
zal voortaan zijn brood eten aan mijn tafel!
Tsiva heeft
vijftien zonen en twintig dienaars.