Instellingen

31


Hij zegt:

zie toch, ik heb mij verstout te spreken
   tot mijn Heer:

misschien worden er daar twintig gevonden?
Hij zegt: ik zal (haar) niet verdelgen
vanwege de twintig!

32


Dan zegt hij: laat het toch niet

ontsteken bij mijn Heer,-
   moge ik ook deze keer nog spreken:

misschien worden er daar tien gevonden!
Hij zegt: ik zal haar niet vernietigen
vanwege het tiental!

33


Dan gaat hij weg, de Ene,

zodra hij voleindigd heeft
tot Abraham te spreken;
en Abraham is teruggekeerd naar zijn oord.