Instellingen

31


ze hebben de offerhoogten van de Tofet

durven bouwen,-
in de kloof van Ben Hinom,
om hun zonen en hun dochters te verbranden
   in het vuur,-

iets wat ik nooit heb geboden
en nooit is opgekomen in mijn hart!
••

32


Daarom:

zie, er komen dagen,
   is de tijding van de Ene,

dat niet meer wordt gezegd
   ‘de Tofet’ en ‘de kloof van Ben Hinom’,
   maar ‘de kloof van de moordpartij’,-

en ze bij gebrek aan plek in Tofet
   zullen begraven;

33


het lijk van deze gemeente
   zal het vreten worden

van het gevogelte des hemels
   en het gedierte der aarde,-

en niemand die ze opschrikt;

34


stilleggen zal ik in de steden van Juda

en in de straten van Jeruzalem
de stem van vrolijkheid
   en de stem van vreugde,

de stem van een bruidegom
   en de stem van een bruid,-

omdat het land een puinhoop wordt.