Instellingen

31


Welk werk ook, ge zult het niet doen;

een inzetting van eeuwig
   voor uw generaties,

waar ge ook komt te zitten!

32


Een sjabbat sjabbatoon is het voor u,-

doen bukken zult ge uw zielen;
op de negende van die maand, in de avond,
zult ge van avond tot avond
sabbat houden met deze uw sabbat.

33


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

34


spreek tot de zonen en dochters van Israël en zeg:

op de vijftiende dag
van deze zevende maand
is het Chag Hasoekot,-, Loofhuttenfeest,
   zeven dagen lang,
   voor de Ene.

35


Op de eerste dag
   is er een oproep tot heiliging;

welk dienstwerk ook, ge zult het níet doen!

36


Gedurende zeven dagen

zult ge een vuuroffer doen naderen
   tot de Ene;

op de achtste dag
zal er weer een oproep tot heiliging
   voor u wezen
   en zult ge een vuuroffer doen naderen
   tot de Ene;
   het hoogtij is dat,

welk dienstwerk ook, ge zult het niet doen!

37


Dit zijn de samenkomsttijden van de Ene

die ge zult uitroepen met oproepen
   tot heiliging;

om met een vuuroffer te naderen
   tot de Ene,

een opgangsgave, een broodgift,
   een slachtgave
   en plengoffers,
   de afspraak voor een dag op zijn dag,-

38


niet meegerekend de gewone sabbatten
   van de Ene;
   en niet meegerekend uw gaven,

niet meegerekend al uw geloften en
niet meegerekend al uw vrijwillige gaven
die ge geeft aan de Ene.

39


Echter,

op de vijftiende dag van de zevende maand,
wanneer ge de opbrengst van het land
   inzamelt,

zult ge zeven dagen feestvieren
   met een feest
   voor de Ene;

op de eerste dag is het sjabbatoon
en op de achtste dag is het sjabbatoon.

40


Nemen zult ge u op de eerste dag:

een vrucht van een citrusboom,
   takken van palmen,

een twijg van een loofboom en beekwilgen;
vreugde zult ge bedrijven
voor het aanschijn van de Ene, uw God,
   zeven dagen lang!

41


Vieren zult ge het als een feest voor de Ene

zeven dagen per jaar;
een inzetting van eeuwig
   voor al uw generaties,-

in de zevende maand zult ge het vieren!

42


In loofhutten zult ge dan wonen,
   zeven dagen lang;

al wat aan Israël ontspruit,
die zullen wonen in loofhutten,-

43


met de bedoeling dat

uw komende generaties zullen weten
dat ik de zonen en dochters van Israël heb doen wonen
in loofhutten
toen ik hen uitleidde uit het land van Egypte,-
ik, de Ene, God-over-u!

44


Zo spreekt Mozes

over de samenkomsttijden van de Ene,-
tot de zonen en dochters van Israël.