Instellingen

31


Het geschiedt met dat hij heeft voleindigd

uit te spreken
al deze woorden:
de –rode– grond onder hen splijt,

32


de aarde opent haar mond

en verslindt hen en hun huishoudens,
elke –rode– mens die bij Korach hoort
en alle have-en-goed.

33


Ze dalen, zij en al wat bij hen hoort,
   levend neer in het schimmenrijk;

de aarde overdekt hen
en ze verdwijnen uit de vergadering.

34


Allen van Israël

rondom hen
   zijn gevlucht voor hun stemgeluid,

want, hebben ze gezegd,
anders verslindt de aarde óók ons!

35


Vuur is uitgegaan van bij de Ene

en verteert
de vijftig en de dubbelhonderd man
die de wierook hebben doen naderen.