Instellingen

31


Het geheel van die ingelijfd zijn
   bij het leger van Dan is

honderdduizend,
zevenenvijftigduizend en zes honderdtallen;
als de achterhoede breken zij op,
   in hun vendels.

32


Dit zijn de ingelijfden van de zonen Israëls
   naar huizen-van-één-vader bij hen;

het geheel van de ingelijfden
   van de legergroepen
   in hun strijdscharen is

zeshonderdduizend en drie duizendtallen,
vijf honderdtallen en vijftig.

33


Maar de Levieten

zijn niet ingelijfd
bij de zonen Israëls,-
zoals de Ene Mozes heeft geboden