Instellingen

31


En Asriël,-

de familie der Asriëlieten;
en Sjechem,-
de familie der Sjichmieten;

32


en Sjemida,-

de familie der Sjemidaïeten;
Chefer,-
de familie der Chefrieten;

33


Tselofchad, de zoon van Chefer,-

bij hem zijn er geen zonen geweest,
   alleen dochters;

de naam van de dochters van Tselofchad:
Machla en Noa,
Chogla, Milka en Tirtsa.

34


Dit zijn de families van Manasse;

hun ingelijfden:
tweeënvijftigduizend
   en zeven honderdtallen.

••

35


Dit zijn de zonen van Efraïm

naar hun families:
bij Sjoetelach
de familie van de Sjoetalchieten;
bij Becher
de familie der Bachrieten;
bij Tachan
de familie der Tachanieten.

36


En dit zijn de zonen van Sjoetelach:

bij Eran
de familie van de Eranieten.

37


Dit zijn de families van de zonen van Efraïm
   naar de bij hen ingelijfden:

tweeëndertigduizend en vijf honderdtallen;
dat zijn de zonen van Jozef
   naar hun families.

••

38


De zonen van Benjamin

naar hun families zijn
bij Bela
de familie der Balieten;
bij Asjbeel
de familie der Asjbelieten;
bij Achiram
de familie der Achiramieten;

39


bij Sjefoefam

de familie der Sjoefamieten;
bij Choefam
de familie der Choefamieten.

40


De zonen van Bela worden: Ard en Naäman;

de familie van de Ardieten, en
bij Naäman
de familie der Naämieten.

41


Dat zijn de zonen van Benjamin
   naar hun families;

hun ingelijfden zijn er
vijfenveertigduizend en zes honderdtallen.
••

42


Dit zijn de zonen van Dan
   naar hun families:

bij Sjoecham
de familie van de Sjoechamieten;
dit zijn de families van Dan
   naar hun families;

43


het totaal van de families der Sjoechamieten
   naar de bij hen ingelijfden:

vierenzestigduizend en vier honderdtallen.
••

44


De zonen van Aser

naar hun families zijn
bij Jimna
de Jimna-familie;
bij Jisjvi
de Jisjvi-familie;
bij Beria
de familie van de Beriïeten;

45


bij de zonen van Beria:

bij Chever
de familie van de Chevrieten;
bij Malkiël
de familie der Malkiëlieten;

46


de naam van de dochter van Aser: Serach.

47


Dit zijn de families van de zonen van Aser
   naar de bij hen ingelijfden:

drieënvijftigduizend en vier honderdtallen.
••

48


De zonen van Naftali naar hun families zijn

bij Jachtseël
de familie der Jachtseëlieten;
bij Goeni
de Goeni-familie;

49


bij Jeetser

de familie der Jitsrieten;
bij Sjileem
de familie van de Sjilemieten.

50


Dit zijn de families van Naftali
   per familie bij hen;

ingelijfd bij hen:
vijfenveertigduizend en vier honderdtallen.

51


Dit zijn ze,

de ingelijfde zonen Israëls:
zeshonderdduizend en nog een duizendtal;
zeven honderdtallen en nog dertig.