Instellingen

31


onverstandig, onbestendig,

onverzoenlijk, onbarmhartig.

32


Hoewel zij de rechtsordening van God

kennen, dat zij die zulke dingen begaan
de dood waard zijn,
doen zij ze niet alleen,
maar hebben ook mede welbehagen
in wie ze begaan.