Psalm van week 29

Psalm 100, week 2

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

100:1


Psalm 100 (99) • Iubilate Deo. (Een musiceerstuk ter dankzegging.)


Schalt het uit voor de Ene,
heel de aarde,

100:2


dient de Ene met vreugde, ✡

komt voor zijn aanschijn
met gejubel!

100:3


Erkent:

de Ene, hij is God, hij heeft ons gemaakt
en niet wij onszelf, ✡
zijn gemeente,
het wolvee dat hij weidt!

100:4


Komt in zijn poorten met een danklied,

in zijn voorhoven met een psalm, ✡
brengt dank aan hem,
zegent zijn naam!

100:5


Want goed is de Ene,
   voor eeuwig zijn vriendschap,- ✡

en tot geslacht na geslacht
is zijn trouw!