Psalm van week 33

Psalm 113, week 1

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

113:1


Psalm 113 (112) • Laudate, pueri. Alleluia,

looft, dienaars van de Ene, ✡
looft de naam van de Ene!

113:2


Zij de naam van de Ene gezegend, ✡

van nu
en tot in eeuwigheid!

113:3


Van waar de zon opdaagt
   tot waar hij aankomt ✡

zij geloofd
de naam van de Ene.

113:4


Boven alle volkeren is verheven de Ene, ✡

boven de hemelen zijn glorie.

113:5


Wie is als de Ene, onze God?- ✡

die zijn zetel zet in den hoge,

113:6


die diep zich neerbuigt om te zien,- ✡

in de hemelen en op de aarde!

113:7


Een geringe doet hij opstaan uit het stof, ✡

een arme verheft hij
uit het slijk;

113:8


doet hem zetelen met edelen, ✡

met de
edelsten van zijn gemeenschap!

113:9


Een vrouw onvruchtbaar voor een huis
   geeft hij een zetel: ✡

een verheugde moeder van zonen!
Alleluia!