Psalm van week 33

Psalm 148, week 3

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

148:1


Psalm 148 • Laudate Dominum. Alleluia, looft de Ene, vanuit de hemel, ✡

looft hem,
gij in den hoge!

148:2


Looft hem, zijn engelen alle, ✡

looft hem,
heel zijn heirschaar!

148:3


Looft hem, zon en maan, ✡

looft hem,
al gij lichtende sterren.

148:4


Looft hem, hemel der hemelen, ✡

en de wateren
van boven de hemel.

148:5


Dat zij loven de naam van de Ene, ✡

want hij gebood het
en zij werden geschapen.

148:6


Hij deed ze bestaan
   voor altijd en eeuwig, ✡

hij gaf een inzetting
die geen overtreedt.

148:7


Looft de Ene vanaf de aarde, ✡

draken
en oervloeden alle!

148:8


Vuur en hagel, sneeuw en rook, ✡

geestesadem, storm
die doet zijn woord!

148:9


Gij bergen en alle heuvels, ✡

geboomte vol vrucht
en alle ceders!

148:10


Gij wild en alle vee, ✡

gij kruipers
en gevleugeld gevogelte!

148:11


Koningen op aarde en natiën alle, ✡

vorsten
en alle rechters der aarde.

148:12


Jongemannen en ook meisjes, ✡

grijsaards
samen met knapen!

148:13


Dat zij loven de naam van de Ene,

want alleen zijn naam is verheven, ✡
zijn glans
is over aarde en hemel.

148:14


Hij stak voor zijn gemeente
   een hoorn in de hoogte:

een lofzang voor al zijn vrienden, ✡
voor Israëls kinderen,
de gemeente van zijn nabijheid,
alleluia!