Psalm van week 29

Psalm 21, week 13

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

21:1


Psalm 21 (20) • Domine, in virtute tua. (Voor de koorleider;

een musiceerstuk v. David.)

21:2


Ene,

om uw kracht verheugt zich een koning, ✡
hoe uitbundig juicht hij
om uw reddende werk!

21:3


Wat zijn hart begeert,
   gij hebt het hem gegeven, ✡

het verlangen van zijn lippen
hebt gij niet geweigerd. sela

21:4


Want ge komt hem tegemoet
   met zegeningen mild, ✡

zet op zijn hoofd
een krans, het edelste metaal.

21:5


Leven wenste hij van u
   en ge hebt het hem gegeven, ✡

lengte van dagen,
een eeuwigheid lang en dan nog.

21:6


Groot is zijn glorie
   door uw reddende werk, ✡

lichtglans en luister
laat gij op hem neer.

21:7


Ja, gij overstelpt hem
   met zegeningen die duren, ✡

vervrolijkt hem met vreugde
voor uw aanschijn.

21:8


Want de koning
   weet zich veilig bij de Ene,- ✡

in de vriendschap van de Allerhoogste
wankelt hij niet.

21:9


Te vinden weet uw hand
   uw vijanden alle, ✡

uw rechterhand
vindt al wie u haten!

21:10


Gij zet ze neer in een oven vol vuur;
   op de tijd van uw verschijning

zal de Ene in zijn woede hen verslinden, ✡
een vuur zal hen verteren.

21:11


Hun vrucht doet ge van de aarde teniet, ✡

weg uit de zonen van Adam
hun zaad!

21:12


Want zij strekten over u kwaad uit, ✡

beraamden een plan,
maar vermogen niets.

21:13


Want gij zet hen neer als een doelwit, ✡

zult uw touwen richten
op hun aanschijn.

21:14


Verhef u, o Ene, in uw kracht!- ✡

laat ons zingen, bemusiceren
uw heldhaftig bestaan!