Psalm van week 48

Psalm 25, week 9

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

25:1


Psalm 25 (24) • Ad te, Domine, levavi. (v. David.)Aan u, o EneIn de brontekst is dit een alfabetisch gedicht., ✡

geef ik mijn zaligheid-en-ziel!

25:2

Bij u, mijn God,
wist ik mij veilig:
   maak mij niet beschaamd, ✡

laten mijn vijanden niet over mij lachen!

25:3

Dat ook al wie hopen op u
   niet worden beschaamd, ✡
beschaamd worden die achteloos
   ontrouw zijn.

25:4

En Ene, maak mij
   bekend met uw wegen, ✡
uw paden, wil mij die leren!

25:5

Voer mij over mijn weg
   in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God die mij redt, ✡
op u ben ik blijven hopen
heel de dag!

25:6

Gedenk, Ene, uw ontferming
   en uw vriendschap, ✡
want die zijn er van eeuwig!

25:7

Houd niet in gedachten
de zonden van mijn jeugd
   en mijn misstappen,

gij, gedenk mij naar uw vriendschap, ✡
Ene, omwille van uw goedheid!

25:8

In-goed en rechtuit is de Ene, ✡
daarom wijst hij zondaars de weg.

25:9

Ja, voert gebukten
   langs de weg van zijn recht, ✡
leert armen waar zijn weg is.

25:10

Komen wil de Ene
   langs de paden
   van vriendschap en trouw ✡
voor wie zijn verbond
en zijn overeenkomsten houden.

25:11

Laat het zijn, Ene, omwille van uw naam, ✡
dat ge mijn onrecht vergeeft,
want dat is overvloedig!

25:12

Mannen, wie uit u vreest de Ene?- ✡
hij wijst zo-een
de weg die hij moet kiezen.

25:13

Nachten vol goedheid zal zijn ziel ervaren, ✡
zijn zaad
zal de aarde beerven.

25:14

Omgang met de Ene voor wie hem vrezen, ✡
zijn verbond
maakt hij hun bekend!

25:15

Pal zijn mijn ogen op de Ene,-
   voortdurend, ✡
want hij leidt mijn voeten uit de valstrik.

25:17

Schep ruimte voor mijn hart, zo benauwd, ✡
uit al wat mij benart,
leid mij daaruit!

25:16

Richt u tot mij en wees mij genadig, ✡
want ik ben eenzaam en ellendig!

25:18

Trek u mijn ellende en onheil aan!- ✡
draag
al mijn zonden weg.

25:19

Vijanden heb ik te veel, zie het aan,- ✡
hoe met haat en geweld zij mij haten.

25:20

Waak over mijn ziel en ontruk mij, ✡
maak mij niet beschaamd,
want ik heb toevlucht gezocht bij u.

25:21

Zo mogen mij hoeden
   gaafheid en oprechtheid, ✡
want ik heb
gehoopt op u.

25:22


O God, koop Israël vrij ✡

uit al
wat hem benauwt!