Psalm van week 33

Psalm 43, week 12

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

43:1


Psalm 43 (42) • Judica me, Deus. Doe mij recht, o God, voer mijn geding,

tegen een volk zonder vriendschap,- ✡
doe mij aan een man van bedrog
   en schurkerij ontkomen!

43:2


Want gij, mijn God en mijn veste:
   waarom hebt gij mij verworpen,
   waarom moet ik gaan in het zwart?- ✡

onder druk van een vijand?

43:3


Zend uw licht en uw trouw,
   dat die mij mogen leiden, ✡

met mij komen
   naar de berg van uw heiligdom

en naar uw woningen;

43:4


en ik mag komen, tot het altaar van God,

tot de God van mijn jubelende vreugde,
   en zal juichen, u danken bij de harp, ✡

o God, mijn God!

43:5


Wat buig je je neer, mijn ziel,

wat kreun je over mij?-
   verbeid het van God,
   want eens zal ik hem danken: ✡

de redder van mijn aanschijn,
die mijn God is!