Psalm van week 33

Psalm 80, week 49

Luister nu

Gezongen door Elise te Kaat & Sam de Vlieger

Over de artiesten

De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn zo vertaald dat ze kunnen worden gereciteerd op abdijtonen. Deze zangpraktijk is levend in de monastieke traditie, waarbij niet zelden, week in week uit zo het hele psalmboek wordt gezongen. Deze manier van zingen kan individueel beoefend worden, maar met groepen; door ongeoefende, maar ook met geschoolde zangers.

- Meer over de artiesten
- Alle ingezongen Psalmen

80:1


Psalm 80 (79) • Qui regis Israel. (Voor de koorleider, bij ‘Leliën’;

een getuigenis, v. Asaf, een musiceerstuk.)

80:2


Herder van Israël, neig uw oor,

gij die Jozef drijft als het wolvee, ✡
die op de cheroeviem zetelt,
verschijn in glans

80:3


aan het aanschijn van Efraïm, Benjamin
   en Manasse,-

laat uw heldhaftigheid ontwaken,- ✡
ga over tot onze redding;

80:4


breng gij, o God, ons de keer: ✡

in het licht van uw aanschijn
worden wij gered!

80:5


Ene, der strijdscharen God, ✡

tot wanneer de wolk van uw woede
bij het bidden van uw gemeente?

80:6


Gij hebt hen doen eten: brood van tranen, ✡

ge drenkt hen
met tranen driemaal zoveel!

80:7


Ge maakt ons tot twistappel
   van wie bij ons wonen, ✡

onze vijanden
drijven met ons de spot!

80:8


God der strijdscharen, breng ons de keer,- ✡

in het licht van uw aanschijn
worden wij gered!

80:9


Een wijnstok hebt ge gerooid uit Egypte, ✡

volkeren verjaagd
om haar hier te planten.

80:10


Gij bereidde voor haar aanschijn de weg, ✡

haar wortel schoot wortel
en vervulde een land!

80:11


Haar schaduw bedekte bergen, ✡

haar ranken
de ceders van God;

80:12


zij zond tot aan de zee toe haar takken, ✡

haar telgen
naar de rivier.

80:13


Waarom hebt ge haar ommuringen
   doorbroken, ✡

plukten haar leeg
al wie voorbijtrokken over de weg!

80:14


Nu knaagt aan haar het zwijn
   uit het woud, ✡

weidt haar kaal wat zich roert in het veld.

80:15


O God der strijdscharen, keer toch terug,
   blik neer uit de hemel en zie het aan, ✡

geef uw zorg
aan deze wijnstok,

80:17


Zij is in het vuur verbrand als vuilnis,- ✡

mogen zij door uw scheldend aanschijn
   vergaan!

80:18


Blijve uw hand
   op een man aan uw rechterhand, ✡

op de mensenzoon
die gij sterkte als de uwe.

80:16


de stek die uw rechterhand heeft geplant, ✡

om de zoon
die gij sterkte als de uwe!

80:19


Dan zullen wij niet van u wijken, ✡

doe ons leven,
uw naam roepen wij aan!

80:20


Ene, God der strijdscharen,
   breng ons de keer,- ✡

in het licht van uw aanschijn
worden wij gered!