De Naardense Bijbel is door media ‘van links tot rechts’, van behoudend tot progressief, zeer positief ontvangen. Hieronder een greep uit de vele recensies.

Bijbelhuis Zevenkerken over de Naardense Bijbel

Voor wie nog twijfelt: ook de gereviseerde Naardense Bijbel is een goudmijn voor iedereen die echt geïnteresseerd is in de Bijbel, in ‘wat er staat’. Deze frisse, nieuwe tekst kan een ferme impuls geven aan ons geloof. En het Bijbels Leerhuis is voortaan een instrument rijker.

EO-Visie over de Naardense Bijbel

Lange tijd was de veelgeprezen Naardense Bijbel alleen verkrijgbaar als een kloek boekwerk. Sinds kort is de vertaling in liefst zes verschillende uitvoeringen beschikbaar in groot zakformaat (13 x 18 cm). Afgedrukt op het dunste papier en bovendien in een volledig herziene editie: nóg dichter bij de grondtekst. Ideaal en verrijkend voor Bijbelstudie.

***** (Vijf sterren, hoogste waardering)

Nederlands Dagblad over de Naardense Bijbel

Het is een eigensoortige vertaling die een aparte plaats verdient. Wie heel dicht bij de grondtalen wil blijven en als taalliefhebber graag verrassingen tegenkomt, biedt deze uitgave veel stof tot overdenking.

De Volkskrant over de Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel is een literaire prestatie van jewelste. Het boeiende aan deze vertaling is dat zij ondanks het woord-voor-woord-principe geen Nederhebreeuwse orakeltaal bevat, maar juist klinkt als een klok. Het nodigt uit tot verder lezen én tot nieuwe exegetische avonturen, hetzij alleen onder de schemerlamp, hetzij in leerhuis of kerk.

Het Parool over de Naardense Bijbel

Het grenst aan het onwaarschijnlijke wat hij tot stand heeft gebracht. Zijn taal is geïnspireerd, zijn zinnen leven, hij is eigenzinnig, uitzinnig vaak; hij hurkt niet en aan politieke correctheid heeft hij geen boodschap. Het geheel is niet alleen een wonder, maar vooral grote literatuur.

Prof. Ouweneel in 'Knevel op zaterdag' (EO) over de Naardense Bijbel

Het leest fantastisch. Neem ook deze Naardense Bijbel er eens bij, dan weet je wat er werkelijk staat.

NRC Handelsblad over de Naardense Bijbel

Wie geen Hebreeuws leest, heeft met Oussoren een soort overtreffende trap van de Statenvertaling te pakken.

Friesch Dagblad over de Naardense Bijbel

Lezen in de Naardense Bijbel is een verrassend avontuur.
Die oude teksten die ineens helemaal nieuw klinken.

Liter, christelijk literair tijdschrift, over de Naardense Bijbel

[…] vertedering, bewondering en waardering. De Naardense Bijbel is als vertaling een groots, indrukwekkend werk. Hier gaat het om vakmanschap, kennis, inzicht, toewijding.