2:12


Hij wendt zich om en om

en ziet: geen mán!-
hij slaat de Egyptenaar neer
en verbergt hem in het zand.

2:13


Hij trekt uit op de tweede dag
   en ziedaar, twee mannen, -Hebreeërs!-
   vliegen elkaar in de haren!

Hij zegt tot de boosdoener:
waarom sla jij je naaste?

2:14


Maar die zegt: wie heeft jou aangesteld

tot man, vorst en rechter over ons?-
om mij te vermoorden zeg jij dat zeker,
zoals je de Egyptenaar hebt vermoord!
Dan wordt Mozes bevreesd en zegt:
dus is het verhaal bekend geworden!

2:15


Ook hoort Farao dit verhaal

en zoekt Mozes te vermoorden;
Mozes vlucht weg
   van het aanschijn van Farao

en zetelt in het land van Midjan,
   hij zetelt bij de bron.

2:16


De priester van Midjan heeft zeven dochters;

die komen aan en putten,-
vullen de goten
om het wolvee
   van hun vader te laten drinken.

2:17


De herders komen aan en jagen hen weg;

dan staat Mozes op en redt hen,
en geeft hun wolvee te drinken.

Het begin van de week

Dit is de toelichting van de auteur.