Instellingen

24


Dan zegt God:

brenge het land naar buiten:
   ‘levende ziel’ naar haar verschil:

vee, onderkruipsel
   en wildleven op land

naar zijn verschil;
en zo geschiedt.

25


God maakt het wildleven
   van het land naar z’n verschil,

het vee naar z’n verschil
en alle kruipsel van de –rode* Het woordspel in het Hebreeuws tussen adam (mens), adama (grond, bodem) en dam (bloed) wordt weergegeven door toevoeging van –rood– bij mens en grond. Zo is duidelijk dat adam (roodbloedige mens) en adama (door ijzeroxide roodkleurige aarde) zijn afgeleid van dam (bloed).– grond
   naar z’n verschil;

God ziet het aan: ja, het is goed!