Het lag aanvankelijk niet in zijn bedoeling om de hele Bijbel te vertalen, maar toen Pieter Oussoren voor eigen gebruik in zijn kerkdiensten gedeelten had vertaald en hem werd gevraagd het werk compleet te maken, deed hij dat.

Zo werkte hij in totaal tweeëndertig jaar aan wat nu de Naardense Bijbel heet. Inmiddels zijn er ruim 25.000 exemplaren verkocht. In 2008 verscheen ook Buiten de Vesting, een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken. Beide boeken zijn liefdevol ‘handwerk’ (Oussoren schrijft met de hand). De Naardense Bijbel wordt alom geprezen, van links tot rechts in de kerk, door protestanten en katholieken en door literatuurliefhebbers. Het leest als poëzie, hoewel het Oussoren niet in de eerste plaats ging om schoonheid: primair wilde hij boven water halen wat de lezer niet ziet als hij geen Hebreeuws en Grieks kent.

Pieter Oussoren werd in 1943 in Portengen (het land tussen Breukelen en Kockengen) geboren in een boerengezin. Hoewel hij grote affiniteit heeft met het boerenbedrijf, het land en de aardsheid ervan, koos hij ervoor om theologie te gaan studeren en werd predikant. Officieel is hij met emeritaat, maar hij gaat nog regelmatig voor in kerkdiensten. Hij vertaalt ook poëzie. Zelf heeft hij zich niet aan dichten gewaagd, maar hij voelt zich ‘de zoon van Huub Oosterhuis en Ida Gerhardt, en de onechte zoon van Willem Barnard’.