Instellingen

9


Dan zegt God:

dat de wateren onder de hemel
   te hoop lopen naar één oord,

en zichtbaar worde het droge!-
en zo geschiedt.

10


God roept tot het droge ‘land’

en tot de ophoping van de wateren
   heeft hij geroepen
   ‘zeeën’;

God ziet het aan: ja, het is goed!

11


Dan zegt God:

laat het land groen doen groeien,
een gewas dat zaad zaait,
een vruchtdragend geboomte
dat vrucht maakt
   naar zijn verschil

met daarin zijn zaad over het land!-
en zo geschiedt.

12


En het land

brengt al wat groen is naar buiten,
   gewas dat zaad zaait naar zijn verschil

en geboomte
   dat vrucht maakt met daarin zijn zaad,
   naar zijn verschil;

God ziet het aan: ja, het is goed!

13


Er geschiedt een avond
   en er geschiedt een ochtend:
   derde dag.