Instellingen

10


Dit zijn de geboorten uit Sem,- naam.

Sem –naam– laat als zoon van honderd jaar
Arpachsjad geboren worden,-
een dubbeljaar ná de vloed.

11


Sem –naam– leeft

nadat hij Arpachsjad
   geboren heeft doen worden

vijfhonderd jaar,
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

12


Arpachsjad leeft vijfendertig jaar,-
   en laat Sjelach geboren worden.

13


Arpachsjad leeft

nadat hij Sjelach geboren heeft doen worden
drie jaren en
vierhonderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

14


Sjelach leeft dertig jaar;

dan laat hij Eber geboren worden.

15


Sjelach leeft

nadat hij Eber geboren heeft doen worden
drie jaren en
vierhonderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

16


Eber leeft

vierendertig jaar;
dan laat hij Peleg geboren worden.

17


Eber leeft

nadat hij Peleg geboren heeft doen worden
dertig jaar en
vierhonderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

18


Peleg leeft dertig jaar,

dan laat hij Reoe geboren worden.

19


Peleg leeft

nadat hij Reoe geboren heeft doen worden
negen jaren en
een dubbelhonderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

20


Reoe leeft

tweeëndertig jaar;
dan laat hij Seroeg geboren worden.

21


Reoe leeft

nadat hij Seroeg geboren heeft doen worden
zeven jaren en een dubbelhonderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

22


Seroeg leeft dertig jaar;

dan laat hij Nachor geboren worden.

23


Seroeg leeft

nadat hij Nachor geboren heeft doen worden
   een dubbelhonderd jaar;

zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

24


Nachor leeft

negenentwintig jaar;
dan laat hij Terach geboren worden.

25


Nachor leeft

nadat hij Terach geboren heeft doen worden
negentien jaar en honderd jaar;
zonen en dochters laat hij geboren worden.
••

26


Terach leeft zeventig jaar;

dan laat hij Abram geboren worden
en Nachor en Haran.

27


Dit zijn de geboorten uit Terach:

Terach heeft Abram geboren doen worden
en Nachor en Haran;
Haran heeft Lot geboren doen worden.