Instellingen

2


Abram zegt:

mijn Heer, Ene!, wat zult gij mij geven
nu ik moedernaakt heenga?-
de ben mesjek,
   de zoon-voor-het-bezit van mijn huis

is híj, de damesek, Damascener Eliëzer,