Instellingen

20


ook voor Ismaël,- God hoort!

zal ik je verhoren:
ziehier, zegenen zal ik hem,
hem vrucht doen dragen en hem zeer,
   zéér overvloedig maken;

twaalf verhevenen
   zal hij geboren doen worden;

geven zal ik het hem
   om een groot volk te worden;