Instellingen

19


want ik weet van hem,

om wat hij zijn zonen
   en zijn huis na hem zal gebieden,

dat ze zullen waken over de weg van de Ene
door gerechtigheid te doen en recht:
opdat
de Ene over Abraham
   moge doen komen

wat hij over hem heeft gesproken!