Instellingen

9


Dan zeggen ze tot hem:

wáár is Sara, je vrouw?
Hij zegt: ziedaar, in de tent!