Instellingen

3


God zegent de zevende dag

en heiligt die;
want daarop heeft hij sabbat gehouden
   van al zijn werk,

dat God geschapen heeft om te doen.