Instellingen

23


Dan zegt de Ene tot haar:

twee volkeren in je schoot,
twee stammen
zullen vanuit jouw ingewand scheiden;
de ene stam zal sterker zijn
   dan de andere stam,

de overvloedige zal
   dienstbaar zijn aan de geringere!