Instellingen

20


Dan belooft Jakob een belofte en zegt:

als God met mij zal wezen
en mij bewaren zal op deze weg die ik ga
en mij zal geven brood om te eten
en een gewaad om aan te trekken,

21


en ik in vrede zal zijn teruggekeerd
   naar het huis
   van mijn vader,-

wezen zal de Ene mij tot God!-

22


en deze steen

die ik als standkei heb neergezet
zal wezen een huis van God;
al wat gij mij zult geven
zal ik vertienen, ja vertienen voor u!