Instellingen

22


Dan zegt de Ene, God:

ziehier, de –rode– mens is geworden
   als een van ons

en heeft kennis van goed en kwaad;
welnu, laat hij niet zijn hand uitzenden:
nemen zal hij ook van de boom des levens
en eten zodat hij leeft voor eeuwig!

23


Dan zendt de Ene, God, hem heen
   uit de hof van Eden;

om de –rode– grond te dienen
waaruit hij is genomen;

24


hij verdrijft de –rode– mens,-

en doet ten oosten
   van de hof van Eden wonen
   de cheroeviem

en het flakkeren van het wentelende zwaard,
ter bewaking van
de weg naar de boom des levens.
••