Instellingen

1


Maar dan hoort hij

de gesprekken van Labans zonen,
   dat ze zeggen:

genomen heeft Jakob
alles wat van onze vader was,-
en uit wat van onze vader was
heeft hij zich klaargemaakt
heel deze glorie!

2


En Jakob ziet het aanschijn van Laban aan,-

ziedaar, dat is niet mét hem
   als gister en eergister.

3


Dan zegt de Ene tot Jakob:

keer terug naar het land van je vaderen,
   naar je geboortegrond:

ik zal met je wezen!

4


Jakob zendt iemand uit

en laat Rachel en Lea roepen,-
te velde, bij zijn wolvee.

5


Hij zegt tot hen:

ik zie aan het aanschijn van jullie vader
dat hij tot mij niet is
   als gister en eergister:

de God van mijn vader
is met mij geweest;

6


zelf weten jullie

hoe ik met al mijn kracht
jullie vader heb gediend;

7


jullie vader heeft met mij de gek gestoken

en mijn loon wel tien keren veranderd;
maar God heeft hem niet gegeven
kwaad te begaan aan mij;

8


als hij zús zei:

‘gespikkelden, dat zij je loon’,
dan baarden ze, alle wolvee, gespikkelden;
en als hij zó zei:
‘gestreepten, dat zij je loon’,
dan baarden ze, alle wolvee, gestreepten;

9


zo ontrukte God het vee aan jullie vader
   en gaf het aan mij:

10


het geschiedt

in de bronsttijd van het wolvee:
ik hef mijn ogen op en zie in de droom:
ziedaar,
   de bokken die het wolvee beklimmen

zijn gestreept, gespikkeld en bont;

11


dan zegt tot mij de engel van God
   in de droom:
   Jakob!-

en ik zeg ‘hier ben ik!’;

12


hij zegt:

hef toch je ogen op en zie hoe alle bokken
   die het wolvee beklimmen

gestreept, gespikkeld en bont zijn,-
want gezien heb ik
   al wat Laban jou aandoet;

13


ik ben de God van Bet El,

waar jij een standkei hebt gezalfd,
waar je mij een belofte hebt beloofd;
nú dan:
sta op, trek weg uit dit land
en keer terug naar het land van je geboorte!

14


Dan antwoordt Rachel, en Lea ook,

en zeggen ze tot hem:
hebben wij nog part of deel
   in het huis van onze vader?-

15


zijn wij door hem
   niet als vreemdelinges beschouwd
   toen hij ons verkocht?-

ook teert hij met zijn verteringen
   op ons geld!-

16


ja, al de rijkdom

die God aan onze vader ontrukt heeft
is van ons en onze zonen;
nu dan,
al wat God tot je gezegd heeft, doe dat!

17


Dan staat Jakob op,-

en tilt zijn zonen en
   zijn vrouwen op de kamelen.

18


Hij drijft al zijn vee op,

en al zijn gewin dat hij heeft gewonnen,
zijn zelfverworven vee
dat hij aangewonnen heeft in Padan Aram;
om te komen bij zijn vader Isaak,
   in het land van Kanaän.

19


Laban is weggegaan

om zijn schapen te scheren;
dan steelt Rachel
de terafiem van haar vader.

20


En Jakob besteelt

het hart van Laban de Arameeër,
door hem niet te melden
dat hij gaat vluchten.

21


Hij vlucht, hijzelf en al het zijne;

hij staat op en steekt de rivier over;
hij zet zijn aanschijn op het bergland van
   de Gilead.